Morgendagens fagfolk i fokus!

Opplæringskontoret er et lokalt samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. 

Opplæringskontoret er en partner for både lærling og lærebedrift, og har som mål å legge til rette for et godt samarbeid.