top of page

Opplæringskontoret er et lokalt samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. 

Opplæringskontoret er en partner for både lærling og lærebedrift, og har som mål å legge til rette for et godt samarbeid. 

Morgendagens fagfolk i fokus!

bottom of page