top of page
Trenger du lærlingplass?
Vi hjelper deg med å finne riktig lærebedrift i Oppdal og Rennebu. 

Opplæringskontoret er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter i Oppdal og Rennebu om inntak og opplæring av lærlinger. Vi er en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler med henblikk på rekruttering i ulike fag. 

Vi hjelper deg med

✓ Bistå med læreplass
✓ Digital signering av lærekontrakt
✓ Påse at læreplanen følges
✓ Holde vurderingssamtaler underveis i læretiden
✓ Melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve
✓ Bistå lærling og bedrift dersom det oppstår problemer i læreforholdet
✓ Informere om kurs til faglig leder, samt følge opp faglig leder og instruktør
✓ Informere om aktuelle kurs til lærlinger
✓ Har kontakt med fylkeskommunen, videregående skoler og andre instanser 

Fordelen med å være lærling

  1. Du følges av en instruktør som gir deg opplæring i faget.

  2. Gjennom opplæringstiden skal du bli i stand til å ta selvstendig ansvar

  3. Etter bestått fag-/svenneprøve og fullført læretid får du utstedt ditt fag-/svennebrev. 

I hvilke fag kan du få lærlingplass?

Besøk vilbli.no, eller kontakt oss. 

Hvordan skaffe seg lærlingplass?

  1. Start tidlig med å søke informasjon. Ta kontakt med bedrifter og følg med i avisa og på digitale kanaler/annonser.

  2. Ta selv kontakt med aktuelle lærebedrifter og undersøk muligheten for læreplass. Du finner godkjente lærebedrifter i Oppdal og Rennebu under fanen medlemmer.

  3. Snakk med fagansvarlig på din videregående skole om utplassering i bedrift.

  4. Skriv søknad med CV - www.laerlingplass.no

  5. Du må gi utrykk for at du er motivert og klar for å gjennomføre jobben på læreplassen du søker. 

Lærling_Torgrim-9626.jpg

Slik søker du

Uansett hvordan du søker læreplass, må du alltid søke om formidling til læreplassen. Dette gjør du via www.vigo.no

 

Søknadsfrist 1. mars (1. februar for lærekandidater). 

HUSK: skriv ut kvitteringen av søknad

Foto: Ludvig Yttergren

bottom of page