top of page
Trenger du lærlingplass?
Vi hjelper deg med å finne riktig lærebedrift i Oppdal og Rennebu. 

Opplæringskontoret er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter i Oppdal og Rennebu om inntak og opplæring av lærlinger. Vi er en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler med henblikk på rekruttering i ulike fag. 

Vi hjelper deg med

✓ Bistå med læreplass
✓ Digital signering av lærekontrakt
✓ Påse at læreplanen følges
✓ Holde vurderingssamtaler underveis i læretiden
✓ Melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve
✓ Bistå lærling og bedrift dersom det oppstår problemer i læreforholdet
✓ Informere om kurs til faglig leder, samt følge opp faglig leder og instruktør
✓ Informere om aktuelle kurs til lærlinger
✓ Har kontakt med fylkeskommunen, videregående skoler og andre instanser 

Fordelen med å være lærling

  1. Du følges av en instruktør som gir deg opplæring i faget.

  2. Gjennom opplæringstiden skal du bli i stand til å ta selvstendig ansvar

  3. Etter bestått fag-/svenneprøve og fullført læretid får du utstedt ditt fag-/svennebrev. 

I hvilke fag kan du få lærlingplass?

Etter VG2 kan du i de fleste utdanningsprogram velge flere fag. På din videregående skole skal du finne plansjer som gir oversikt over alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Du kan også besøke udir.no, eller kontakte oss. 

Hvordan skaffe seg lærlingplass?

  1. Start tidlig med å søke informasjon. Ta kontakt med bedrifter og følg med i avisa og på digitale kanaler/annonser.

  2. Ta selv kontakt med aktuelle lærebedrifter og undersøk muligheten for læreplass. Du finner godkjente lærebedrifter i Oppdal og Rennebu under fanen medlemmer.

  3. Snakk med fagansvarlig på din videregående skole om utplassering i bedrift.

  4. Skriv søknad med CV - www.laerlingplass.no

  5. Du må gi utrykk for at du er motivert og klar for å gjennomføre jobben på læreplassen du søker. 

Lærling_Torgrim-9626.jpg

Foto: Ludvig Yttergren

Slik søker du

Uansett hvordan du søker læreplass, må du alltid søke om formidling til læreplassen. Dette gjør du via www.vigo.no

 

Søknadsfrist 1. Mars (1. Februar for lærekandidater). 

HUSK: skriv ut kvitteringen av søknad

bottom of page