top of page

Trenger du lærlinger? Vi hjelper deg med å finne kandidater

 

Opplæringskontoret er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter i Oppdal og Rennebu om inntak og opplæring av lærlinger. Vi er en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler med henblikk på rekruttering i ulike fag.

Vi hjelper deg med

 

✓ Bistand med å rekruttere lærlinger
✓ Skrive lærekontrakt
✓ Påse at læreplanen følges
✓ Holde vurderingssamtaler underveis i læretiden
✓ Melde lærlingen opp til fagprøve
✓ Bistå lærling og bedrift dersom det oppstår problemer i læreforholdet
✓ Informere om kurs til faglig leder, samt følge opp faglig leder og instruktør
✓ Informere om aktuelle kurs til lærlinger
✓ Har kontakt med fylkeskommunen, videregående skoler og andre instanser 

5 GRUNNER TIL LÆRLING

  1. Dere viser at bedriften tar samfunnsansvar!

  2. Dere tilfører bedriften ny kompetanse 

  3. Ansatte i bedriften får muligheten til å prøve seg i en ny rolle

  4. Dere tar i bruk landets beste rekrutteringsordning

  5. Det er økonomisk gunstig

Merkeordning for lærebedrifter

 

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter.

/// Utdanningsdirektoratet

vi-har-laerling.jpg
Computer Software Veiledning
Opplæringsfond

Opplæringsstipend OKOR

 

Våre medlemsbedrifter kan søke om å få dekket utgifter til kurs og annen relevant opplæring for sine lærlinger.

Andel det kan søkes på er inntil 50 % av dokumentert kostnad. Kurskostnader inntil/til og med kroner 2000,- dekkes inntil 100 %. Dekningsgraden på større beløp vil bli vurdert av OKOR

Etter styrevedtak i 2020 skal det avsettes inntil kroner 200.000,- til fondet.

 

​Opplæringsfondet med retningslinjer kan revideres ved årlige styrevedtak.

 

Retningslinjer:

Eget søknadsskjema skal brukes, søknadsskjema opplæringsstipend.

Kurs det kan søkes dekning for skal ha direkte tilknytning til læreløpet og arbeidsoppgavene innen faget. Gjelder ikke leverandørkurs. Gjelder ikke kurs som bedriften selv organiserer/holder til sine ansatte.

 

Kjøregodtgjørelse og/eller overnatting for lærling hvis kursene gjennomføres utenom Oppdal og Rennebu der lærlingen/-ene reiser alene. 

Kurs

Kurs og aktiviteter

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for kursene. 

bottom of page