Trenger du lærlinger? Vi hjelper deg med å finne kandidater

Opplæringskontoret er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter i Oppdal og Rennebu om inntak og opplæring av lærlinger. Vi er en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler med henblikk på rekruttering i ulike fag.

Vi hjelper deg med

✓ Bistand med å rekruttere lærlinger
✓ Skrive lærekontrakt
✓ Påse at læreplanen følges
✓ Holde vurderingssamtaler underveis i læretiden
✓ Melde lærlingen opp til fagprøve
✓ Bistå lærling og bedrift dersom det oppstår problemer i læreforholdet
✓ Informere om kurs til faglig leder, samt følge opp faglig leder og instruktør
✓ Informere om aktuelle kurs til lærlinger
✓ Har kontakt med fylkeskommunen, videregående skoler og andre instanser 

Merkeordning for lærebedrifter

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter.

/// Utdanningsdirektoratet

5 GRUNNER TIL LÆRLING

  1. Dere viser at bedriften tar samfunnsansvar!

  2. Dere tilfører bedriften ny kompetanse 

  3. Ansatte i bedriften får muligheten til å prøve seg i en ny rolle

  4. Dere tar i bruk landets beste rekrutteringsordning

  5. Det er økonomisk gunstig

Bedrifter innen næringslivet i Oppdal: LES DETTE!

Viktig om inntak av nye lærlinger med henblikk på Corona-situasjonen!

OKOR er i den HELDIGE situasjon at kontoret kan gi ut ekstra fondsmidler for inntil 4 lærlinger i 2020. Fondsmidlene kommer fra «Røkke-fondet» og skal gå til bedrifter som gjerne kan tenke seg å ta inn lærling, men pga. økonomi og usikkerhet framover ikke er klar for det enda.

Tilskuddet er kroner 50.000,- pr. lærling som blir utbetalt/fordelt i 2 perioder. Det er spesielt innen utdanningsprogrammene: Salg, service og reiseliv - Restaurant- og matfag som

er hardt rammet. Det kan også være fag innen andre utdanningsprogram som har følt ekstra hardt på Corona-situasjonen.

Dersom bedriften under «normale» omstendigheter sannsynligvis hadde tatt inn lærling eller sterkt vurdert det så kan det sendes søknad til post@okor.no . For å få innvilget søknaden og rett til utbetaling fra fondet må bedriften ha en lærling klar og arbeidsavtale og lærekontrakt være signert.

 

Vi ønsker at bedriften skriver litt om sin situasjon under Corona-krisen, som hvor stor omsettingsvikt og evt. permitterte/oppsagte.

 

Det er satt som forutsetning av bedriftene må være eller bli medlemsbedrift i OKOR.

OKOR setter ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fom august måned.

Se mediareportasje ang. fondet: https://opp.no/2020/03/nyheter/gir-5-mill-til-oppdal/

 

Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu

(+47) 926 43 882

2020