top of page
Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu
Kontakt oss

Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu er et tverrfaglig opplæringskontor. Vi eies og drives av medlemsbedriftene våre. Vår rolle er å sikre riktig kompetanse for både bedriften og lærlingen samt sørge for og følge opp samarbeidet. 

Opplæringskontoret fremmer fagopplæring overfor privat- og offentlige virksomheter i Oppdal og Rennebu. 

Vårt mål er økt fagkunnskap og kompetanse i bedriftene og næringslivet. 

Egil Grønbakken er daglig leder ved Opplæringskontoret. Han har over 40 års erfaring i tømrerfaget og har siden 1990 vært selvstendig næringsdrivende. Egil har også vært medlem/leder i prøvenemda for tømrerfag siden 2007. Ved siden av den daglige driften av Opplæringskontoret vikarierer han innimellom som lærerved Oppdal videregående skole. 

Daglig leder

 

Egil Grønbakken

Epost: post@okor.no

Mobil: 926 43 882

Egil_Grønbakken.jpg

Opplæringskonsulent

 

Janne Olsen

Epost: janne@okor.no

Mobil: 988 36 561

Janne.jpg

Besøksadresse

Inge Krokanns veg 9

7340 Oppdal

Vi er godkjent i følgende fag

 • Betongfag

 • Tømrerfag

 • Anleggsmaskinfører

 • Anleggsgartner

 • Helsearbeiderfag

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag

 • Møbelsnekkerfag

 • IKT-servicefag

 • Industrimekaniker

 • Industrisnekkerfag

 • Murerfag

 • Steinfag

 • Dataelektroniker

 • Kokkefag

 • Butikkslakter

 • Resepsjonsfag

 • Kontor- og administrasjonsfag

 • Bilskadefag

 • Salgsfag

 • Renholdsoperatør

 • Platearbeiderfag

 • Sveisefag

 • Trevare- og bygginnredningsfag

Etter behov vil det vil bli søkt om godkjenning i flere fag.

Samarbeidspartnere​

 • Oppdal videregående skole

 • Oppdal kommune

 • Oppdalsbanken

 • Rennebu kommune

 • Nasjonalparken Næringshage

 • Nav Oppdal og Rennebu

Bakgrunn

Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu SA ble stiftet 7. desember 2016. Stifterne var 18 bedrifter/organisasjoner fra begge kommunene.

Bakgrunnen for stiftelsen var et uttrykt behov fra flere bedrifter for å styrke den faglige kompetansen til den enkelte bedrift.

 

Fagområdene er mange og derfor var det viktig med et tverrfaglig opplæringskontor som kan håndtere flere fag. I forkant ble det foretatt en kompetanse-kartlegging innen næringslivet i Oppdal og Rennebu i august/september 2016.

 

Resultatet av kartleggingen klargjorde bl.a. et stort behov for fagarbeidere blant virksomhetene og at rekruttering av lærlinger og intern kompetanse-heving er de viktigste strategier for å dekke kompetansebehovet.

På nyåret 2017 ble det sendt søknad om opprettelse av opplæringskontoret og godkjenning i de fagene som det var mest hensiktsmessig å starte opp med.  

Søknaden ble behandlet og godkjent i Fylkeskommunen den 16.05.2017.

Styret

Jan Bredeveien, Nasjonalparken Næringshage AS

Cecilie Nitter, Coop Oppdal

Arnt Hove, NAV Oppdal og Rennebu

Torkild Svorkmo-Lundberg, Oppdal videregående skole

Nina Eithun, Quality Hotel Skifer

Wenche Teigen, Rennebu kommune

Vegard Skjørstad, Lundhytta AS

bottom of page