top of page
Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu
Kontakt oss

Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu er et tverrfaglig opplæringskontor. Vi eies og drives av medlemsbedriftene våre. Vår rolle er å sikre riktig kompetanse for både bedriften og lærlingen samt sørge for og følge opp samarbeidet. 

Opplæringskontoret fremmer fagopplæring overfor privat- og offentlige virksomheter i Oppdal og Rennebu. 

Vårt mål er økt fagkunnskap og kompetanse i bedriftene og næringslivet. 

Marit Bjørgen er daglig leder ved Opplæringskontoret. Hun har over 20 års erfaring fra læreryrket, både fra videregående skole og ungdomsskole. På videregående skole har hun erfaring i å jobbe med elever både på studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Marit har de siste 10 årene jobbet som rådgiver på ungdomsskole, i tillegg til å undervise i fagene norsk, samfunnsfag, spansk og spesialundervisning. 

Marit Bjørgen.png
Egil_Grønbakken.jpg

Daglig leder

 

Marit Bjørgen

Epost: post@okor.no

Mobil: 911 71 372

Opplæringskonsulent

 

Egil Grønbakken

Epost: egil@okor.no

Mobil: 926 43 882

Besøksadresse

Ola Setroms veg 17

7340 Oppdal

Vi er godkjent i følgende fag

 • Betongfag

 • Tømrerfag

 • Anleggsmaskinfører

 • Anleggsgartner

 • Helsearbeiderfag

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag

 • Møbelsnekkerfag

 • IKT-servicefag

 • Industrimekaniker

 • Industrisnekkerfag

 • Murer- og flisleggerfag

 • Steinfag

 • Anleggsmaskinmekanikerfaget

 • Dataelektroniker

 • Kokkefag

 • Butikkslakter

 • Resepsjonsfag

 • Kontor- og administrasjonsfag

 • Bilskadefag

 • Salgsfag

 • Renholdsoperatør

 • Platearbeiderfag

 • Sveisefag

 • Trevare- og bygginnredningsfag

 • Byggdrifterfaget

Etter behov vil det vil bli søkt om godkjenning i flere fag.

Samarbeidspartnere​

 • Oppdal videregående skole

 • Oppdal kommune

 • Oppdalsbanken

 • Rennebu kommune

 • Nasjonalparken Næringshage

 • Nav Oppdal og Rennebu

Bakgrunn

Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu SA ble stiftet 7. desember 2016. Stifterne var 18 bedrifter/organisasjoner fra begge kommunene.

Bakgrunnen for stiftelsen var et uttrykt behov fra flere bedrifter for å styrke den faglige kompetansen til den enkelte bedrift.

 

Fagområdene er mange og derfor var det viktig med et tverrfaglig opplæringskontor som kan håndtere flere fag. I forkant ble det foretatt en kompetanse-kartlegging innen næringslivet i Oppdal og Rennebu i august/september 2016.

 

Resultatet av kartleggingen klargjorde bl.a. et stort behov for fagarbeidere blant virksomhetene og at rekruttering av lærlinger og intern kompetanse-heving er de viktigste strategier for å dekke kompetansebehovet.

På nyåret 2017 ble det sendt søknad om opprettelse av opplæringskontoret og godkjenning i de fagene som det var mest hensiktsmessig å starte opp med.  

Søknaden ble behandlet og godkjent i Fylkeskommunen den 16.05.2017.

Styret

Jan Bredeveien, Nasjonalparken Næringshage

Ingvill Dalsegg, Trøndelag fylke og Oppdal kommune

Arnt Hove, NAV Oppdal og Rennebu

Torkild Svorkmo-Lundberg, Oppdal videregående skole

Nina Eithun, Quality Hotel Skifer

Wenche Teigen, Rennebu kommune

Trond Mesloe, Olav Solberg

bottom of page